Emotra AB:s (”Emotra”) meddelar att forskare visat på ytterligare användning av Emotras metod, EDOR®. Forskare vid en psykiatrisk klinik har gjort upptäckter som pekar på möjligheter att bredda användningen av EDOR Test i klinisk verksamhet. Resultaten stämmer väl överens med de rön som på senare tid framkommit för den bakomliggande biologiska mekanismen till hyporeaktivitet.

190205 – Emotra -Nyhetsbrev – Uppdatering kring forskning och marknadsföring