Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för helåret 2018.

 

190221- Bokslutskommuniké 2018