Den 29 november 2018 avslutades teckningstiden i EMOTRA AB:s (”Emotra”) företrädesemission om högst cirka 19,2 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till 10,15 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 53 procent

 

181205- Emotra – PM – Utfall i nyemission