Emotra AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed [...]