Slutsatser från baseline-analysen i EUDOR-A

[:sv]Emotra AB har tidigare meddelat att testfasen i den pågående kliniska multicenterstudien, EUDOR-A, har avslutats, efter att 1 544 patienter testats och analyserats. Analysen i baseline-materialet visar god överenstämmelse med tidigare observationer. De skillnader som noterats har sin grund i att EUDOR-A är väsentligt mycket större än tidigare studier och att många av de testade patienterna har en betydligt mer komplex sjukdomsbild än tidigare testade patienter. Den andra fasen av studien innebär att patienterna ska följas upp och kontrolleras under 12 månader. Den 10 mars 2017 kommer studien att vara helt avslutad. Lars-Håkan Thorell har blivit inbjuden att bli medlem i The European College of Neuropsychopharmacology (ECNP).[:]