Idag, den 1 september 2015, hölls extra bolagsstämma i Emotra AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Se kommunikén