Monthly Archives: September 2015

//september

Idag inleds nyemissionen i Emotra

[:sv]Idag inleds teckningstiden i Emotra AB (publ) Idag, den 23 september 2015, inleds teckningstiden i Emotra AB:s (publ) (”Emotra”) företrädesemission, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Teckningstiden löper till och med den 7 oktober 2015. Vid fulltecknad nyemission tillförs Emotra cirka 12,3 MSEK före emissionskostnader. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på Emotras, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.emotra.se, www.aktietorget.se, www.sedermera.se). Emotra har erhållit skriftliga teckningsförbindelser om totalt cirka 3,1 MSEK, samt garantiteckning om cirka 3,1 MSEK, totalt motsvarande cirka 50 % av emissionsvolymen. Garantitecknarna kommer att tilldelas aktier i nyemissionen i det fall emissionen inte blir fulltecknad (exkluderat övertilldelningsoption) av befintliga ägare och allmänhet. Dock är garantitecknarna bundna att teckna aktier för högst motsvarande sitt ingångna garantibelopp.[:]

By |2015-12-18T09:51:37+00:00September 23rd, 2015|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Idag inleds nyemissionen i Emotra

PRV meddelar Emotra patent

[:sv]Patent och registreringsverket, PRV, meddelar Emotra att man avser att bevilja Emotras svenska patentansökan, nr 1300614-3, ”Apparatur för användning vid bedömning av självmordsrisk”.  [:]

By |2015-12-18T09:53:50+00:00September 22nd, 2015|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för PRV meddelar Emotra patent

Möte med 15 kliniker i Rom

[:sv]Emotra genomförde den 16-17 september ett lyckat möte med 15 av de centra som medverkar i den pågående europeiska kliniska multicenterstudien. Det konstaterades att 780 tester nu genomförts och analyserats. Enligt uppskattningar från de deltagande klinikerna torde ytterligare lika många tester inkomma till Emotra för analys under årets återstående månader. Prognosen pekar mot att studien ska kunna slutföras någon gång under perioden december 2016- februari 2017.[:]

By |2015-12-18T09:36:15+00:00September 21st, 2015|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Möte med 15 kliniker i Rom

14/9/15 – Information om företrädesemission i Emotra AB

[:sv]Sista dag för handel i bolagets aktie (EMOT) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 16 september 2015. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 17 september 2015.[:]

By |2015-12-18T09:57:03+00:00September 14th, 2015|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för 14/9/15 – Information om företrädesemission i Emotra AB