150512- Emotra – PM – Avslag på ansökan till EU H2020