Emotras ansökan om stöd från EU:s Horizon 2020

150512- Emotra - PM - Avslag på ansökan till EU [...]