Yearly Archives: 2015

/2015

Thorell och Sarchiapone framträder under kongress i Łódź.

[:sv]Upphovsmannen bakom EDOR, Lars-Håkan Thorell och Emotras vetenskapliga rådgivare Marco Sarchiapone ger ett flertal presentationer under polska psykiatriförbundets årliga kongress i Łódź den 20-21 november, 2015, som genomförs under den världsledande suicidforskaren Danuta Wassermans, beskydd och överinseende. Thorell och Sarchiapone ger var sin presentation och båda leder var sin Workshop under konferensen.[:]

By |2015-12-18T09:44:10+00:00November 16th, 2015|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Thorell och Sarchiapone framträder under kongress i Łódź.

Delårsrapport 1 januari- 30 september 2015

[:sv]Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första tre kvartalen 2015. Sammanfattning perioden januari – september 2015 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till – 1 134 kSEK (-56) · Resultat per aktie efter utspädning -0,49 SEK (-0,04) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 1 875 kSEK (490) · Produktutvecklingen löper planenligt och följer budget · Samarbete med utvecklingsföretag och plastpåstillverkare · Extra bolagsstämma, den 5 oktober 2015 Sammanfattning perioden april – juni 2015 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -278 kSEK (-48) · Resultat per aktie efter utspädning -0,12 SEK (-0,03)[:]

By |2016-08-09T20:38:35+00:00October 29th, 2015|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Delårsrapport 1 januari- 30 september 2015

Kort lägesrapport från Emotra

[:sv]Upphovsmannen bakom EDOR, Lars-Håkan Thorell presenterade metoden och forskningen bakom metoden och berättade om den pågående europeiska kliniska multicenterstudien, i samband med ett internationellt toppmöte i USA. Presentationen väckte mycket stort intresse bland ledande suicidforskare. Den europeiska multicenterstudien över användningen av EDOR för evaluering av självmordsrisk, som Emotra driver i nära samarbete med European Psychiatric Association- Suicide Section, EPASS, löper planenligt. Över 970 patienter har nu testats med metoden.[:]

By |2015-12-18T09:46:30+00:00October 27th, 2015|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Kort lägesrapport från Emotra

Sista dag för handel med BTA

[:sv]Emotra AB genomförde nyligen en företrädesemission som avslutades den 7 oktober 2015. Genom emissionen nyemitterades 4 326 300 aktier. Torsdagen den 29 oktober 2015 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag är den 2 november 2015.[:]

By |2015-12-18T09:48:06+00:00October 26th, 2015|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Sista dag för handel med BTA