Margit Ferm, styrelseordförande i Emotra AB, född 1939.

Claes Holmberg, VD och styrelseledamot i Emotra AB, född 1954.

Lars-Håkan Thorell, forskningschef och styrelseledamot i Emotra AB, född 1943.

Roy Jonebrant, styrelseledamot i Emotra AB, född 1956.

Elizabeth Kaminski, anställd som mätanalytiker i Emotra AB, född 1957.

Ekonomifunktionen

Bolaget har i nuläget ingen anställd CFO på grund av kostnadsoptimering. Bolaget har därför ”outsourcat” ekonomifunktionen avseende bokföring och ekonomirapportering i Emotra AB till Jonebrant Ekonomikonsult AB, orgnummer: 556501-8115, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen.

Revisor:

Bolagets revisor är Auktoriserad revisor Thomas Nilsson, Ernst & Young AB, född 1962. Adress; Odingatan 13, 401 82, Göteborg