Emotra prioriterar att knyta till sig välrenommerade forskare, klinker, psykiatrer och psykologer. Nedan följer en uppräkning av några av de som hittills ställt sig bakom Emotras metod:

 • Finn Bengtsson, professor i psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet, moderat riksdagsledamot. En av de första i Sverige som insåg värdet av EDOR-testet, och som därför drivit intresset för metoden även på ministernivå (december 2008), dåvarande äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson, som deklarerade sitt stöd för Emotras metod.
 • Heikki Lyytinen, professor i psykologi, universitetet i Jyväskylä, Finland, en av de världsledande inom den särskilda och avancerade vetenskapsgren som omfattar hjärnfunktioner som styr orienteringsreaktionen och dess habituering och som är central i tolkningen av elektrodermala reaktioner.
 • Jan Beskow, professor emeritus och läkare, specialist i psykiatri och socialmedicin.
Han har arbetat med suicidforskning och prevention sedan 1960-talet. Han och Lars-Håkan Thorell för av och till teoretiska diskussioner om rollen hos bakomliggande mekanismer för elektrodermal hyporeaktivitet och självmord. Han har skrivit en inlaga om sin positiva syn på EDOR. LÄS UTLÅTANDE
 • Manfred Wolfersdorf, överläkare, professor i psykiatri och chef för stadskliniken i Bayreuth (känd universitetsstad i Tyskland). Han är nummer ett i Tyskland på området och känd över hela världen. Han har bidragit med 800 tyska patienter som Lars-Håkan Thorell analyserade i somras. Bekräftande överensstämmelse med tidigare resultat. De publicerar minst en vetenskaplig artikel tillsammans.
 • Marcin Wojnar, professor i psykiatri, psykiatriska institutionen vid Medicinska Universitetet i Warszawa. Han planerar forskning med EDOR bland deprimerade och alkoholister eftersom en stor del av alkoholisterna är deprimerade och många begår självmord.
 • Marie Åsberg, professor emerita på Karolinska Institutet och fortfarande mycket aktiv forskare och förgrundsgestalt inom psykiatrin i världen. Åsbergs forskargrupp har redan köpt utrustningen och står hundraprocentigt bakom EDOR. De använder metoden sedan ett år i forskning om depression, utmattningssyndrom och endokrinologi.
 • Mark Williams, professor i klinisk psykologi vid Universitetet i Oxford. Han är en världskänd självmordsforskare med kognitiv ”Mindfulness- terapi” som specialitet. Det är en behandlingsform som på teoretiska grunder är adekvat för hyporeaktiva, de som identifieras genom test med EDOR.
 • Niels Bierbaumer, professor i psykologi i Tübingen, Tyskland. En av världens främsta psykofysiologer.
 • Roland Straub, en i Tyskland ledande psykolog i Ravensburg, som genomförde undersökningarna av de ovan nämnda 800 tyska patienterna.
 • Sergio Perez, professor i psykiatri i Bayamo, Kuba. Grundare till den suicidologiska divisionen i världspsykiatrsiska samfundet, och grundare till World Suicidology Net till vilket han värvat Lars-Håkan Thorell som nationell representant för Sverige.
 • Tadeusz Parnowski, professor vid 2:a psykiatriska institutet vid Warszawas medicinska fakultet. Han har avtalat med Emotra om att delta i Emotras kliniska studie av EDOR Test hos deprimerade.
 • Tadeusz Piotrowski, chef för det neurofysiologiska laboratoriet vid 1:a psykiatriska institutet vid Warszawas medicinska fakultet. Han planerar att kombinera egen forskning med Emotras kliniska studie av EDOR Test hos deprimerade.
 • Wolfgang Kaschka, professor i psykiatri vid det psykiatriska sjukhuset Weissenau i Ravensburg, där forskning ännu bedrivs om elektrodermal hyporeaktivitet i relation med hjärnans elektrofysiologi.