PRIORITERADE AKTIVITETER

 • I samarbete med erfarna konsulter kommer arbetet med att utvidga CE-märkningen att genomföras, så att metoden kan hävdas vara ett pålitligt diagnostiskt instrument
 • Förbereda marknadsintroduktionen genom att få 15 ledande psykiatriska klinikerna i Europa att slutföra utvärderingen av EDOR® så att de blir ambassadörer för metoden och den kan lanseras på internationella marknaden under våren 2017.
 • Se till att dessa kliniker publicerar sina resultat i internationellt ansedda vetenskapliga tidskrifter och på internationella vetenskapliga kongresser
 • Påbörja lansering av metoden nationellt och i utvalda länder. Rikta marknadsbearbetningen mot de 10 000 psykiatriska kliniker som deltar i de stora internationella kongresserna på området
 • Utveckla patentskyddad teknik för serverbaserad tolkning av mätresultat
 • Färdigutveckla nästa generation av produktsystemet, vilken ska kunna spridas i betydligt större volymer och distribueras på hela den internationella marknaden samt skyddas av starka patent.

 

VIKTIGASTE MÅLEN

 • Få 15-18 internationellt ledande kliniker som starka ambassadörer för EDOR®  2017
 • EDOR®  helt lanseringsfärdig kvartal 2, 2017
 • Minst två vetenskapliga artiklar som visar att ett flertal oberoende kliniker, genom egna erfarenheter, bekräftar Thorells starka kliniska resultat
 • Ett flertal kliniker/forskare, däribland Thorell, är inbjudna att presentera sina erfarenheter från EDOR®  på de viktigaste internationella kongresserna
 • Kapaciteten hos EDOR®  ska inte vara en begränsande faktor för tillväxten efter 2017
 • Nå lönsamhet, så att Bolaget på egen hand kan finansiera framtida satsningar på fortsatta marknadspenetration och produktutveckling