EDOR består av både hård- och mjukvara. Hårdvaran erbjuds till försäljning till alla kliniker som önskar utföra rutinmässiga tester eller bedriva forskning på området.

Köper man hårdvaran, ingår man samtidigt avtal om utbildning i samband med uppstart och möjligen även vidareutbildning vid senare tillfällen.

Lika nödvändig som hårdvaran, är Bolagets mjukvara, vilken främst består av analyser och remissvar. Emotra kommer att erbjuda sina kunder såväl enstaka analyser och remissvar som tidsbegränsade avtal där löpande analyser och remissvar ingår.