forskningsinstitut samt av allmänvårdsmottagningar, offentlig primärvård, vårdcentraler och företagshälsovård, över hela världen.

Det råder stora skillnader i sjukvårdens organisation i olika delar av världen: I exempelvis Sverige finns det en vårdcentral eller psykiatrisk mottagning per cirka 4 500 invånare. Motsvarande siffra i Tyskland är en per cirka 900 invånare.

Den gällande uppfattningen är att 5 % av världens befolkning lider av depression. Av befolkningen i Sverige (9,3 miljoner) torde cirka 465 000 lida av depression. Uppskattningsvis får 150 000 av dessa, behandling i landstingsvården. Sjukvården behandlar med andra ord cirka 30 procent av de deprimerade i Sverige. I Tyskland behandlas en högre andel av de drabbade men i andra europeiska länder är andelen lägre än i Sverige. I Nordamerika behandlas drygt hälften av alla deprimerade.

LÄS MER