För människor i åldrarna 15-45 år, i den industrialiserade världens länder är självmord den allra vanligaste dödsorsaken. En miljon människor tar sitt liv varje år i världen. I Sverige är det 1 500 per år. Varje dag tar fyra svenskar sitt liv och ytterligare 40-60 personer försöker dagligen ta livet av sig.

Kostnaderna för samhället, särskilt landstingen är höga. Belastningen på landsting och kommuner för vård och rehabilitering är i genomsnitt 0,9 MSEK per självmordsförsök (Räddningsverket, 2004), vilket totalt innebär en kostnad av cirka 12 MSEK per dag och sammantaget 4 500 MSEK per år.

LÄS MER