Emotras metod, EDOR®, befinner sig nu i en inledande kommersialiseringsfas. Framgången för Emotra kommer att vara starkt beroende av att Bolaget noggrant förankrar konceptet hos ett antal akademiskt erkända kliniker i Europa.

Förankringsarbetet inleddes under slutet av 2012 och har pågått sedan dess. En omfattande internationell kliniska multicenterstudie, EUDOR-A, omfattande över 1 500 testade och uppföljda patienter, startade 2014 och slutfördes i mars 2017. Efter genomförandet av ett konsensusmöte i Rom, 29-30 mars, fattade bolaget beslut om att lansera EDOR® till psykiatriska specialistkliniker i Europa

När dessa internationellt ledande kliniker är nöjda och beredda att som ambassadörer öppet ställa sig bakom metoden, finns goda förutsättningar för en bredare penetration av den europeiska marknaden.

Ett antal utbildningstillfällen anordnas i olika europeiska länder under 2017 men enligt bolagets planer ska antalet kurstillfällen öka avsevärt under 2018. De första kurserna har varit av nationell karaktär men meningen är att gå över mer och mer till lokala kurser i olika europeiska städer.

Själva produkten är färdigutvecklad och CE-märkt sedan 2014. Bolaget har erhållit svenskt patent och inlämnat patentansökan inom EU, USA, Kanada och Japan. Analyser av de erhållna mätkurvorna gjordes tidigare helt manuellt. Arbetet med att datorisera analysarbetet har nu kommit ganska långt och en väsentlig del av analysarbetet genomförs nu med hjälp av datorberäkningar. Fortsatt mjukvaruutveckling kommer att öka kapaciteten för metoden.