Emotra AB är ett medicintekniskt utvecklingsföretag med säte i Göteborg och med forsknings- och utvecklingsavdelning i Linköping. Vi erbjuder ett instrument för enkla och säkra mätningar av perifera psykofysiologiska signaler från huden. Dessa signaler ger information om viktiga psykologiska tillstånd och reaktioner.

Emotras produkt EDOR® är ämnad för användning i psykiatrisk vård och forskning. Applikationerna är många. Den mest framträdande är som ett objektivt stöd i den kliniska bedömningen av risken för självmord.

För ytterligare information om vår testmetod och produkt, EDOR®, hänvisar vi till avsnittet ”PRODUKT”.