Emotra är ett medicintekniskt forsknings- och utvecklingsföretag med säte i Göteborg. Vi utvecklar, dokumenterar och marknadsför företagets unika metod EDOR®, för test av deprimerade patienter inom den psykiatriska vården. Upprepade kliniska studier har visat att testet identifierar hyporeaktiva individer och att dessa har betydligt sämre försvar mot självmordshandlingar än andra.