Emotra utvecklar och avser att marknadsföra produktsystemet, EDOR®, bestående av hård- och mjukvara för mätning och resultatanalyser vid test av elektrodermal reaktivitet. Produkten är CE-märkt sedan 2014, vilket ger Bolaget möjligheter att sälja produkten inom EU- marknaden.

Hårdvaran består av tre olika komponenter;

  • Den egenutvecklade EDOR® Box, som styr systemets hela kommunikation och signalhantering
  • En dator med speciellt utvecklad programvara
  • Hörlurar särskilt anpassade för Emotras test

Hårdvaran erbjuds till försäljning till alla kliniker som önskar utföra rutinmässiga tester eller bedriva forskning på området. Köper man hårdvaran, ingår man samtidigt avtal om utbildning i samband med uppstart och möjligen även vidareutbildning vid senare tillfällen.

Mjukvaran består av ett antal komponenter:

  • Framförallt utför Emotra nödvändiga analyser av mätresultat
  • Sänder remissvar till den ansvariga vårdgivaren hos de enheter som genomför testerna.

Utöver detta består mjukvaran av ett antal andra komponenter. Emotra kommer att erbjuda sina kunder såväl enstaka analyser och remissvar som tidsbegränsade avtal där löpande analyser och remissvar ingår.