Nyhetsarkiv

/Nyhetsarkiv/

Emotra: Breddat fokus och ökade forskningssamarbeten

Emotra AB (”Emotra”) har en intensiv vår bakom sig. Nya data som visar att EDOR® kan identifiera patienter med ökad risk för återfall i depression visar sig bli allt viktigare. Emotra för nu allt fler diskussioner med psykiatriska forskningscentra om samarbeten för att verifiera fynden och finna fler tillämningar av metoden. En patentansökan har lämnats [...]

By | June 20th, 2019|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Emotra: Breddat fokus och ökade forskningssamarbeten

Kommuniké från årsstämma i EMOTRA AB (publ)

I dag, den 15 maj 2019, hölls årsstämma i EMOTRA AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.   190515 - Emotra- PM - Kommuniké årsstämma

By | May 15th, 2019|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från årsstämma i EMOTRA AB (publ)

EDOR®-Test identifierar patienter med högre risk för återfall i depression

Emotra har tidigare meddelat att nya forskningsresultat visat på nya indikationer för användning av Emotras metod, EDOR, vilket innebär möjligheter att bredda användningen i klinisk verksamhet. Nu kan Bolaget meddela att det handlar om att hyporeaktiva har signifikant högre risk för återfall i depression jämfört med reaktiva patienter.   190509- Emotra - PM - EDOR [...]

By | May 9th, 2019|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för EDOR®-Test identifierar patienter med högre risk för återfall i depression

Emotra erhåller godkänt patent i USA

USA är en av Emotras framtida marknader som är prioriterat. Bolaget har tidigare meddelat att man sökt patent inom EU, USA, Kanada och Japan som erhållits i Sverige och Japan. Nu har patentmyndigheten i USA meddelat att Emotras amerikanska patentansökan ”US Application No. 15/024,908” har godkänts.   190503- Emotra - PM - Godkänt patent i [...]

By | May 3rd, 2019|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Emotra erhåller godkänt patent i USA

Handlingar inför årsstämman tillgängliga

Emotra AB (publ) (”Emotra”) meddelar idag att bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018 och övriga handlingar inför årsstämman från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.emotra.se). Handlingarna kan även beställas från bolaget (se adress nedan).   190503 SealWacs -PM- Handlingar inför årsstämman

By | April 24th, 2019|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Handlingar inför årsstämman tillgängliga

Kallelse till årsstämma i EMOTRA AB (publ)

Aktieägarna i EMOTRA AB (publ), 556612-1579, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 11.00 på restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyn 15 i Göteborg.   190415 - Emotra- PM - Kallelse årsstämma

By | April 15th, 2019|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsstämma i EMOTRA AB (publ)

Emotra: Kommentarer till frågor rörande EUDOR-A

Det har kommit till Emotras kännedom att kommunikation från en enskild forskare nått ut till den finansiella marknaden. Emotra har under gårdagen och den gångna kvällen mottagit frågor rörande den öppna naturalistiska multicenterstudien, EUDOR-A, från oroliga aktieägare och vill därför kommentera den uppkomna situationen.   190305 - Emotra - PM - Kommentarer till kommunikation från [...]

By | March 5th, 2019|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Emotra: Kommentarer till frågor rörande EUDOR-A

Emotra: Uppdatering kring forskning och marknadsföring

Emotra AB:s (”Emotra”) meddelar att forskare visat på ytterligare användning av Emotras metod, EDOR®. Forskare vid en psykiatrisk klinik har gjort upptäckter som pekar på möjligheter att bredda användningen av EDOR Test i klinisk verksamhet. Resultaten stämmer väl överens med de rön som på senare tid framkommit för den bakomliggande biologiska mekanismen till hyporeaktivitet. 190205 [...]

By | February 5th, 2019|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Emotra: Uppdatering kring forskning och marknadsföring