Kommande rapporttillfällen

21 februari 2019 publicering av bokslutskommunikén för 2018

 

Årsstämma 2018 avhölls den 9 maj kl. 11:00 i Göteborg. Årsredovisning för 2017 har funnits tillgänglig på bolagets hemsida www.emotra.se, sedan tre veckor innan stämman och har även kunnat rekvireras från bolaget per e-post till claes@emotra.se.

181024 Delårsrapport Jan-September 2018

180822 Delårsrapport Jan-Juni 2018

180509- Delårsrapport Jan-Mars 2018

180223- Bokslutskommuniké 2017

171024- Delårsrapport Jan-Sept 2017

170823- Delårsrapport Jan-Juni 2017

170426- Delårsrapport Jan-Mars 2017

170215 – Bokslutskommuniké 2016 

161026-delarsrapport-jan-sept-2016

160824 – Delårsrapport Jan-Juni 2016

160426 – Delårsrapport Jan-Mars 2016

160211 – Bokslutskommuniké 2015

151021 – Delårsrapport Jan-Sept 2015

150819 – Delårsrapport Jan-Juni 2015

Delårsrapport Jan-Mars 2015

Bokslutskommuniké 20140212

Delårsrapport Jan-Sept 2014

Delårsrapport Jan-Jun 2014

Delårsrapport Jan-Mars 2014

Bokslutskommuniké 2013

Kvartalsredogörelse Jan- Sep 2013

Delårsrapport Jan- Juni 2013

Kvartalsredogörelse Jan- Mars 2013