170526 – Emotra – Emissionsbeslut

Emotra – Memorandum

Emotra_teaser_villkor

Emotra_anmälningssedel_webbversion

150910 – Emotra – PM – Beslut om nyemission

Emotra – Memorandum 2015

Emotra _teaser_6-sid

Emotra_anmälningssedel_Dh

131219_2 – Emotra – PM – Beslut om emission

Emotra – Memorandum 2014 – FINAL II

Emotra – 6-sidig Teaser – webb

Emotra – Anmälningssedel_Dh

Särskild anmälningssedel II – Emotra_Dh

Emotra Investment Memorandum 2013pdf

Emotra_IM_2013-02-25_02