INVESTERARE

/INVESTERARE

Emotra erhåller godkänt patent i Japan

Som kommunicerats tidigare är Japan en av Emotras prioriterade marknader. Bolaget har sökt patent inom EU, USA, Kanada och Japan. Nu har japanska patentmyndigheten meddelat att Emotras japanska patentansökan nr 2016- 516080 har godkänts.   180730- Emotra - PM - Godkänt patent i Japan

By | July 30th, 2018|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Emotra erhåller godkänt patent i Japan

Emotra bearbetar Europas större städer

Som kommunicerats i ett tidigare nyhetsbrev och i årsrapporten har Emotras strategi för marknadsintroduktion av EDOR ® ändrats. Under kvartal ett och två 2018 har marknaderna bearbetats betydligt mer direkt och med ett mer strikt geografiskt fokus. Givet bolagets resurser och tidiga erfarenheter har arbetet inriktats till ett fåtal stora städer i Europa.   180705- [...]

By | July 5th, 2018|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Emotra bearbetar Europas större städer

Kommuniké från årsstämma i EMOTRA AB (publ)

I dag, den 9 maj 2018, hölls årsstämma i EMOTRA AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.   180509 - Emotra- PM - Kommuniké årsstämma

By | May 9th, 2018|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från årsstämma i EMOTRA AB (publ)

Emotra: Överenskommelse om ersättning för kliniska tester med forskargrupp

Emotra AB:s (”Emotra”) meddelar att man nått en överenskommelse med en forskargrupp inom medicinska fakulteten vid universitetet i Warszawa, angående ekonomiska kompensation för tester med EDOR i en klinisk studie. Studien, som är en fortsättning på ett forskningsprojekt, vilket startade i samband med den europeiska multicenterstudien, EUDOR-A, kommer att pågå under 2018.   180507 - [...]

By | May 7th, 2018|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Emotra: Överenskommelse om ersättning för kliniska tester med forskargrupp

Handlingar inför årsstämman tillgängliga

Emotra AB (publ) (”Emotra”) meddelar idag att bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 och övriga handlingar inför årsstämman från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.emotra.se). Handlingarna kan även beställas från bolaget (se adress nedan). 180418 - Emotra- PM - Handlingar inför stämman Årsredovisning 2017 Emotra AB FULLMAKT EMOTRA ÅRSSTÄMMA 2018

By | April 18th, 2018|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Handlingar inför årsstämman tillgängliga

Kallelse till årsstämma i EMOTRA AB (publ)

Aktieägarna i EMOTRA AB (publ), 556612-1579, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 11.00 på restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyn 15 i Göteborg.   180409 - Emotra- PM - Kallelse årsstämma

By | April 9th, 2018|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsstämma i EMOTRA AB (publ)

Emotras omställning mot ett kommersiellt företag

Emotras arbete under kvartal tre och fyra har haft fokus på att omvandla företaget från en organisation inriktad enbart mot att driva forskning och klinisk dokumentation till ett bolag med fokus på kommersialiseringen av EDOR®. För Emotras del omfattar arbetet allt från teknisk utveckling, kommunikation och säljaktiviteter till leverans och fakturering. 171220- Emotra - Nyhetsbrev [...]

By | December 20th, 2017|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Emotras omställning mot ett kommersiellt företag