Aktieägarna i EMOTRA AB (publ), 556612-1579, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 11.00 på restaurang John Scott’s Pub, Kungsportsavenyn 15 i Göteborg.

 

190415 – Emotra- PM – Kallelse årsstämma