I november 2018 genomförde EMOTRA AB (”Emotra”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier.

 

190111- Emotra – PM – Sista dag för handel med BTA