EMOTRA AB: Sista dag för handel i BTA

I november 2018 genomförde EMOTRA AB (”Emotra”) en företrädesemission av [...]