EMOTRA AB (”Emotra”) meddelar idag, den 1 november 2018, att styrelsen fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 23 978 953 aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Fulltecknad företrädesemission tillför Emotra cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader.

 

181101 – Emotra- PM – Emissionsbeslut