I Emotras memorandum för den pågående emissionen framgår inte hur Emotras ledning och styrelse kommer att teckna aktier i emissionen. Detta pressmeddelande publiceras för att klargöra hur beslutsfattarna i Emotra kommer att agera i emissionen.

 

181126- Emotra – PM – Insiders tecknar i emissonen