Emotra meddelar att man tecknat ett så kallat ”Letter of Intent” med ett stort Londonbaserat psykiatrisjukhus. Avtalet ger sjukhuset rätt att använda EDOR® under en provperiod. I avtalet ingår 30 kostnadsfria tester. Därefter ersätts Emotra för analyser av testresultaten.

 

181116- Emotra – PM – Avsiktsförklaring med engelskt sjukhus