Emotra AB:s (”Emotra”) meddelar att bolaget nått en överenskommelse med en italiensk forskargrupp gällande en så kallad ”Research Rental”. Det italienska forskarteamet ska genomföra en studie och önskar använda sig av stöd från Emotra i form av hårdvara, system och kunnande kring elektrodermala mätningar.

 

181127 – Emotra -Nyhetsbrev – Överenskommelse med forskargrupp Italien