Emotras utveckling befinner sig i ett viktigt skede. En vetenskaplig artikel, baserad på sammanslagning av resultaten från tidigare blinda studier och som visar att hyporeaktiviteten är en stark och tydlig markör för självmordsrisk, har publicerats under de senaste dagarna. Nyligen var Bolaget inbjudet av en av Storbritanniens ledande psykiatriska sjukhuskedjor att presentera EDOR® under ett seminarium för 90 vårdgivare i London.

 

181001- Emotra – Nyhetsbrev – Viktiga framsteg i Emotras utveckling