Igår, den 17 oktober 2018, utbildade Emotra läkare och testledare på ett flertal kliniker vid ett tyskt sjukhus verksamt inom psykiatri och psykoterapi. Utbildningen är starten på ett kontrollerat införande av testet i klinisk rutin. Sjukhuset lånar hårdvara under en period och betalar Emotra för analyser.

 

181018 – Emotra- PM – Uppstart av tyskt sjukhus