Emotra meddelar att bolaget byter VD. Styrelsen för Emotra har utnämnt marknadschefen Daniel Poté till ny VD. Daniel tar över VD- tjänsten med omedelbar verkan. Margit Ferm önskar inte längre stå till förfogande som styrelsens ordförande men sitter kvar i styrelsen som ledamot. Avgående VD, Claes Holmberg tar över som arbetande styrelseordförande i bolaget.

 

181024 – Emotra- PM – Emotra byter VD och ordförande