Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2018.

 

181024 Delårsrapport Jan-September 2018