Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2018.

 

180822 Delårsrapport Jan-Juni 2018