Som kommunicerats tidigare är Japan en av Emotras prioriterade marknader. Bolaget har sökt patent inom EU, USA, Kanada och Japan. Nu har japanska patentmyndigheten meddelat att Emotras japanska patentansökan nr 2016- 516080 har godkänts.

 

180730- Emotra – PM – Godkänt patent i Japan