Som kommunicerats i ett tidigare nyhetsbrev och i årsrapporten har Emotras strategi för marknadsintroduktion av EDOR ® ändrats. Under kvartal ett och två 2018 har marknaderna bearbetats betydligt mer direkt och med ett mer strikt geografiskt fokus. Givet bolagets resurser och tidiga erfarenheter har arbetet inriktats till ett fåtal stora städer i Europa.

 

180705- Emotra – Nyhetsbrev – Fokus på större städer i Europa