Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2018.

 

180509- Delårsrapport Jan-Mars 2018