Emotra AB (publ) (”Emotra”) meddelar idag att bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 och övriga handlingar inför årsstämman från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.emotra.se). Handlingarna kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

180418 – Emotra- PM – Handlingar inför stämman

Årsredovisning 2017 Emotra AB

FULLMAKT EMOTRA ÅRSSTÄMMA 2018