Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för helåret 2017.

 

180223- Bokslutskommuniké 2017