Emotras arbete under kvartal tre och fyra har haft fokus på att omvandla företaget från en organisation inriktad enbart mot att driva forskning och klinisk dokumentation till ett bolag med fokus på kommersialiseringen av EDOR®. För Emotras del omfattar arbetet allt från teknisk utveckling, kommunikation och säljaktiviteter till leverans och fakturering.

171220- Emotra – Nyhetsbrev – Omvandling mot ett kommersiellt inriktat bolag