Idag, den 1 december 2017, hölls extra bolagsstämma i EMOTRA AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

171201 – Emotra – Stämmokommuniké