Aktieägarna i EMOTRA AB (publ), 556612-1579, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 1 december 2017 kl. 10.00 på Restaurang John Scott’s Pub, Kungsportsavenyn 15 i Göteborg.

 

171201 – Emotra – PM Kallelse extra bolagsstämma