Emotra AB:s (”Emotra”) styrelse meddelar att man genomfört en utvärdering av de sex första kurserna om EDOR® och konstaterat att de inte varit tillräckligt kostnadseffektiva. Det valda upplägget har kostat mer än vad som beräknats och ännu inte gett den planerade utdelningen. Under 2018 kommer utbildningen av nya kliniker att genomföras på ett annat sätt.

171130 – Emotra – PM- Ändrade planer för kursverksamheten