Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första tre kvartalen 2017.

171024- Delårsrapport Jan-Sept 2017