Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2017.

 

170823- Delårsrapport Jan-Juni 2017