Emotra AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2017.   170823- Delårsrapport Jan-Juni 2017