Den 21 juni 2017 avslutades teckningstiden i EMOTRA AB:s (”Emotra”) företrädesemission om högst cirka 17,5 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 13,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 79 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 4 184 399 aktier och Emotra tillförs cirka 13,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,2 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 27 juni 2017.

 

170626 – Emotra – Utfall i företrädesemission