Monthly Archives: June 2017

//juni

EMOTRA AB: Flaggningsmeddelande

Som en följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen i EMOTRA AB (publ) (”Emotra”) har den samlande ägarandelen hos styrelseledamoten Lars-Håkan Thorell med närstående minskat till under 10 procent.   170626 - Emotra - Flaggningsmeddelande

By | June 27th, 2017|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för EMOTRA AB: Flaggningsmeddelande

EMOTRA AB: Utfall i företrädesemission

Den 21 juni 2017 avslutades teckningstiden i EMOTRA AB:s (”Emotra”) företrädesemission om högst cirka 17,5 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 13,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 79 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 4 184 399 aktier och Emotra tillförs cirka 13,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,2 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den [...]

By | June 27th, 2017|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för EMOTRA AB: Utfall i företrädesemission

EMOTRA SÖKER MARKNADSCHEF

I din roll som marknadschef hos oss på Emotra kommer vi att erbjuda dig ett spännande jobb i en internationell verksamhet som syftar till att lösa ett globalt problem. Du kommer att ha ansvar för att utveckla och implementera vår marknads- och försäljningsstrategi och du ingår i ledningsgruppen.   170530 - Emotra söker marknadschef inom [...]

By | June 16th, 2017|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för EMOTRA SÖKER MARKNADSCHEF

Emotra meddelar att första kursen genomförts

Emotra AB (”Emotra”) meddelade den 15 maj 2017 om bolagets planer för utbildning av nya kliniska centra i användning av EDOR®. I meddelandet framgick att bolagets planer för den nära framtiden var fem utbildningstillfällen varav två innan sommaren. Bolaget kan nu rapportera att den första utbildningen av nya centra har genomförts i Rumänien.....   170616 [...]

By | June 16th, 2017|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Emotra meddelar att första kursen genomförts

Handlingar inför årsstämman tillgängliga

Emotra AB (publ) (”Emotra”) meddelar idag att bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2016 och övriga handlingar inför årsstämman från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.emotra.se). Handlingarna kan även beställas från bolaget (se adress nedan).   170609 - Emotra - PM - Handlingar inför stämman

By | June 9th, 2017|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Handlingar inför årsstämman tillgängliga

Idag inleds teckningstiden i EMOTRA AB:s företrädesemission av aktier för marknadslansering av EDOR®

Idag, den 7 juni 2017, inleds teckningstiden i EMOTRA AB:s (”Emotra”) företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 21 juni 2017. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Emotra cirka 17,5 MSEK före emissionskostnader. Emotra har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 17 [...]

By | June 7th, 2017|INVESTERARE|Kommentarer inaktiverade för Idag inleds teckningstiden i EMOTRA AB:s företrädesemission av aktier för marknadslansering av EDOR®